Project Description

В зависимост от актуалната заявка на клиента психодиагностиката при възрастни може да включва различни по сложност клинични методики за обследване. Най- често прилаганите методики при обследване на личностовите и афективните нарушения са структурираните въпросници. При тях се изисква от клиента да отговаря с „Да“ или с „Не“ на конкретни въпроси. При други въпросници клиентът следва да отговаря по 5- бална ликертова скала, като се прави себеоценка кои съждения от въпросника се отнасят най- силно към личността му и кои от тях– не. При трети– се прилага неструктурирано клинично интервю. За оценка на родителския капацитет, както и за идентифициране на риска от поява на рисково поведение у детето, се използва стандартен въпросник, насочен към преживяванията на родителите при интеракции в семейството им. Времето за обследване варира от 50 до 120 минути в зависимост от сложността и обхвата на използваната методика. Цена: 90 – 140лв.

Запиши час

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae