Project Description

Включва една или повече консултации на максимум три деца със или без специални образователни потребности с клиничен психолог. Продължителността на груповите консултации е 50 минути. Консултациите се провеждат след предварително записан час. В тях чрез неструктурирано интервю, чрез детски игрови техники и арт-терапевтични методи се работи върху актуални за клиентите конфликти. Стимулира се конструктивното общуване с връстниците, като се подкрепя афективното, когнитивното и моралното развитие на децата, както и тяхното езиково- говорно и адаптивно поведение. При близнаци или при работа с две деца в семейството се изготвя специален пакет от психологични услуги. За повече информация, моля, свържете се мен. Цена: 70лв.

Запиши час