Project Description

В зависимост от актуалната заявка на клиента психодиагностиката при деца и юноши включва различни по сложност клинични методики на обследване. Често използвани методики при оценка на афективните нарушения при деца са проективните техники. В тях от децата се изисква да се опише какво се вижда върху определени цветни платна. При по- големи деца и юноши се прилагат структурирани и затворени въпросници, с които може да се определи типа на тяхната агресивност, видовете актуални доминантни страхове, ниво на развита адаптивност, физическо и емоционално развитие, степен на развитие в соцално-емоционалната сфера, капацитет на когнитивните и езиково-говорните способности. При изследване на мисловните процеси се прилага стандартен пакет от методики, включващи оценка на интелекта, паметта и функциите на вниманието. Времето за обследване варира между 50– 120 минути в зависимост от сложността и обхвата на методика. Цена: 90 – 130лв.

Запиши час