Диана Богданова

Клиничен психолог. Консултант по фамилна и арт-терапия.

Работя с деца и с възрастни с и без поставена клинична диагноза. Притежавам 14- годишен професионален опит. Извършвам психологично консултиране и психодиагностика. Академичните ми интереси са насочени към изучаване на психологичните и неврологичните механизми, участващи в генеза на различните психични състояния. Автор съм на едни от първите невропсихоаналитични текстове в България. Съавтор на публикации, насочени към изучаване на афективните разстройства и на тяхната психомоторика. Притежавам задълбочени познания по клинична психология, психопатология, невропсихоанализа и психологично консултиране. Имам опит в международни проекти в сътрудничество с Китай, Испания, Белгия и страните от Централна и Източна Европа, предлагащи иновативни практики при психотерапевтичната работа с деца.

Квалификации

Консултант по фамилна и арт- терапия към Психотерапевтичен институт по социална екология на личността (ПИСЕЛ) и към Българска асоциация по арт-терапия (БААТ).

Член към Дружеството на психолозите в България с № BG RP 2660 – 2634 (6002) в Публичния регистър на психолозите.

Клиничен психолог с преминати обучения към фондация Хестия и към Giunti Psychometrics Bulgaria за работа със следните методики: CARS- 2 – Скала за оценка на типа детски аутизъм; DP-3 – Рейтинг скала за детското развитие;  TEMAS – Проективна методика за деца; DAF – Диференциален тест за оценка на агресията; IRI – Скала за емпатия; МСОТ – Многомерна скала за тревожност; PSI- 4 – Индекс на родителския стрес; ECR-RS – Въпросник за измерване на привързаността към значимите други;  MMPI- А и MMPI- 2 – Минесотски многофакторен личностен въпросник за юноши и възрастни; PAI Plus – Въпросник за клинична оценка на личността и други.