Услугата включва консултиране на двойката или на членовете от семейството със специалист по психично здраве по предварително записан час. Продължителността на консултацията е 50 минути. Фамилните консултации протичат под формата на свободно събеседване. Включват методи и техники от фамилната и арт- терапия. В първата консултация се уточнява заявката на клиентите, актуалните теми за двойката или семейството. Проследяват се търсените към момента решения, ефективността на вече използваните стратегии за справяне, необходимостта от работа със специалист и интезивността на психологичните консултации.

Фамилна консултация: 80 лв.