Услугата изготвяне на психолологично становище за ТЕЛК/ НЕЛК и други институции е достъпна за всички лица над 3- годишна възраст, за които има подадено писмено заявление в Psy Health и предварително записан час за използване на посочената услуга. В цената се включват: Клинично интервю със самия клиент и/или с близките на лицето; Провеждане на невропсихологично обследване от висококвалифициран клиничен психолог със стандартен пакет от методики, изследващи функционалността на екзекутивните функции, памет, внимание, интелект, представно-възприятна сфера, самостоятелност и други; Обработване и анализ на получените резултати; Формулиране на писмено психологично становище в два екземпляра, не по- рано от два работни дни. Времето за изследване варира от една до три консултации по 50 минути, съобразно възможностите и темпото на изследвания.

Моля, задължително на прегледа носете медицинска документация, свързана с актуалното състояние на клиента!

Цена: 120 лв.