В Psy Health се предлагат редица иновативни техники и адаптирани за България методики при психодиагностика на деца и юноши. Част от най- често използваните методи са:

  • CARS- 2 – Скала за оценка на типа детски аутизъм за деца над 2 години
  • DP- 3 – Рейтинг скала за детското развитие при деца от 0 до 13 години
  • МСОТ – Многомерна скала за тревожност за деца и юноши над 12 години
  • DAF – Диференциален тест за оценка на агресията за деца и юноши между 10 и 18 години

Прецизната психодиагностика се извършва от високо квалифицирани клинични психолози. Тя е важен източник на информация за специалистите по психично здраве и подпомага коректното и своевременно лечение на психологичните страдания.

Цена: Между 90 лв. и 140 лв., в зависимост от използваната методика.