В Psy Health се предлагат редица иновативни и адаптирани за България техники и методи при обследване на личността, нейното емоционално, когнитивно, социално-адаптивно и морално развитие. Част от най- често използваните методи при психодиагностика на възрастен са:

  • PAI Plus – Въпросник за клинична оценка на личността
  • MMPI- 2 – Минесотски многофакторен личностен въпросник
  • PSI- 4 – Индекс на родителския стрес

Прецизната психодиагностика се извършва от висококвалифицирани клинични психолози. Тя е важен източник на информация за специалистите по психично здраве и подпомага коректното и своевременно лечение на психологичните страдания.

Цена: Между 90 лв. и 140 лв., в зависимост от използваната методика.