Първата консултация при психолог има опознавателна цел. В нея се уточнява заявката на клиента, актуалното състояние, началото на оплакванията, историята на болестта, направени към момента изследвания, консултации със специалисти и предходни психотерапевти, назначена терапия, постигнати резултати към момента и други. С оглед на актуалното състояние на клиента, необходимостта и готовността му за психохтерапевтична работа се изготвя индивидуален план.

Терапевтичните консултации включват консултиране на възрастен със специалист по психично здраве по предварително записан час. Консултацията протича под формата на свободно събеседване, включващо методи от фамилното консултиране и техники от арт- терапията. Продължителността на всяка консултация е 50 минути. Най- често работатата с възрастни обхваща следните теми:

  • Конфликтни партньорски взаимоотношения
  • Личностови и възрастови кризи – трудности при приемане на нова социална роля и възрастови особености
  • Трудности при преодоляване на загуба – смърт на близък, раздяла с партьор, загуба на двигателни функции след пътна катастрова и други
  • Депресивни оплаквания- безсъние, отпадналост, потиснатост, чувдства за вина или празнота, нарушения в моториката и когнитивните процеси
  • Тревожни разстройства, страхове и специфични фобии
  • Психосоматични и невротични оплаквания – стягане в гърлото, сърбежи по тялото, болки в гърдите, сърцебиене, високо кръвно и други.

Моля, носете с Вас на прегледа медицинска документация, с която разполагате!

Първа консултация: 70 лв.

Всяка следваща консултация- възрастен: 50 лв.