Тревожността и страхът са естествени за човека еволюционни психологични механизми. Те се проявяват чрез група поведенчески, когнитивни и физиологични дейности, възникващи при травматични и заплашителни за човека ситуации. Към поведенческите проявления на тревожността се отнасят несдържани и бурни реакции към различни стимули, изразени в често уриниране, повишена моторна възбуда – тремор на крайниците, ускорена или забавена реч, ходене напред-назад и други. Към когнитивните проявления се причислява субективното усещане за вътрешно напрежение, нервност, повишена бдителност, безпокойство, мисли и опасения за настоящи и бъдещи и събития. Физиологичните прояви включват дилатация (разширяване) на зениците, тахикардия, мускулно напрежение, сухота в устата, възбуда на кожно- галвичната реакция (изпотяване на дланите) и биохимични промени в кръвотока (повишават се нивата на адреналин). Разликата между страха и тревожността се изразява в това, че при първия от тях има реален, физически дразнител, който заплашва целостта на индивида, докато при втория – такъв стимул липсва. Когато страхът или тревожността превалират и персистират у човека повече от две седмици, тогава се мисли за разстройство от тревожния спектър. Към групата на този клас разстройства се отнасят следните големи групи, с които работим в Psy Health:

1. Фобийни тревожни разстройства
 • Агорафобия
 • Социални фобии
 • Специфични (изолирани) фобии
 • Неуточнени
2. Други тревожни разстройства
 • Паническо разстройство
 • Генерализирана тревожност
 • Смесено тревожно-депресивно разстройство
 • Други смесени тревожни разстройства
3. Обсесивно-компулсивно разстройство
 • С преобладаване на натрапливи мисли и умствени предъвквания
 • С преобладаване на компулсивни действия (натрапливи ритуали)
 • Смесени натрапливи мисли и действия
 • Неуточнени
4. Реакции на тежък стрес и разстройства в адаптацията
 • Остра стресова реакция
 • Постравматично стресово разстройство
 • Разстройства в адаптацията
 • Други неуточнени
5. Дисоциативни (конверзионни) разстройства
 • Дисоциативна анамнезия
 • Дисоциативна фуга
 • Дисоциативен ступор
 • Транс и състояния на обладаност
 • Дисоциативни двигателни разстройства
 • Дисоциативни гърчове
 • Дисоциативна анастезия и загуба на сетивност
 • Смесени (конверзионни) разстройства
 • Други
6. Соматоформни разстройства
 • Соматизационно разстройство
 • Недиференцирано соматоформно разстройство
 • Хипохондрично разстройство
 • Соматоформна вегетативна дисфункция

При работа с разстройства, при които доминират симптомите на страх, важно е да се прави разлика между отклонение на афекта и тревожно разстройство. Първото от тях (отклонението на афекта) има кратковременен характер. Изразява се в пик на тревожността, като тя своевременно може да се овладее и да се коригира от преживяващия я. Когато се говори за тревожно разстройство у страдащия се наблюдава трайна и патологична промяна, която бива коригируема и лечима с подкрепата от специалист по психично здраве – психолози, психотерапевти и/или психиатри. От страна на близките е нужно търпение, разбиране, уважение, обич и подкрепа.

За повече информация – моля, свържете се с нас!