Емоционалните и поведенческите разстройства са психиатрични страдания. Те се изразяват в рецидивиращи епизоди на нарушение в афекта, когницията и психомоториката. При тези нарушения абнормните промени в поведението и емоциите варират значително при всеки човек. Те могат да се проявят от лека до тежка форма със затруднена способност за справяне с основни дейности от ежедневието. Към групата на поведенческите и емоционалните разстройства се отнасят следните четири класа разстройства, с които работим в PsyHealth:

1. Поведенчески и емоционални разстройства с начало, типично за детството и юношеството.
     Към този клас разстройства се включват:
 • Разстройства на привързаността в детството
 • Разстройства на храненето в бебешка възраст
 • Разстройства на отделителната система – енуреза и енкопреза
 • Разстройство с тревога от раздяла
 • Разстройства със социална тревожност
 • Нарушение на активността и вниманието
 • Разстройство с опозиционно и предизвикателно поведение
 • Хиперкинетично разстройство на поведението
 • Разстройство на поведението, ограничено в семейна среда
2. Разстройства на афекта (настроението).
     Към този клас разстройства се включват:
 • Маниен епизод
 • Биполярно афективно разстройство
 • Рекурентно депресивно разстройство
 • Депресивен епизод
 • Персистиращи афективни разстройства
3. Разстройства на поведението в зряла възраст
     Към този клас разстройства се включват:
 • Разстройства на половия идентитет
 • Разстройства на сексуалното влечение
 • Разстройства на навиците и ежедневните влечения
 • Други разстройства на поведението в зряла възраст
4. Поведенчески синдроми, свързани с физиологични нарушения и соматични фактори.
     Към този клас разстройства се включват:
 • Разстройства на храненето – анорексия невроза, атипична анорексия невроза, булимия невроза, преяждане и повръщане, свързано с други афективни нарушения
 • Неорганични разстройства на съня
 • Сексуална дисфункция, непредизвикана от органично разстройство или заболяванеЕмоционални и поведенчески разстройства, свързани с послеродовия период, некласифицирани другаде
 • Злоупотреба с вещества, непредизвикващи зависимост
 • Поведенчески синдроми, свързани с физиологични нарушения и соматични фактори, неуточнени
 • Разстройства на афекта при черепно-мозъчна травма, епилепсия, инсулт или тумор в мозъка.

При всички емоционални и поведенчески разстройства може да има, както ендогенни (наследствени) фактори, така и психогенни или соматогенни причини за развитие. Според етиологията си тези разстройства биха могли да се определят като психогенни, ендогенни или соматогенни. При определяне на коректното и ефикасно лечение е необходимо психодагностична консултация с клиничен психолог и работа с психотерапевт. От страна на близките е нужно  търпение, уважение, обич и разбиране.

За повече информация – моля, свържете се с нас!