Всяка  новосформирала се интимна двойка преминава през естествени етапи в своето развитие. Тези етапи се съпътстват от нормативни кризи. Примери за естествени нормативни кризи са заживяването в общо жилище, смяната на работното място, раждането на дете, записването на детето в ясла, в училище и други. При всяка значима житайска промяна за двойката може да възникне спор или конфликт.

Конфликти в семейството

Конфликтът между партньорите обикновено се поражда поради разминаване в представите на участниците при справяне с настъпващата промяна или поради влагане на некоректна интерпретация в думите на партньора. Когато се поражда конфликт в двойката, от една страна, това индикира, че участниците в него търсят подходящ за тях начин да се справят с новата ситуация и искат да преминат успешно в следващия етап от връзката си, а от друга страна – това сигнализира, че партньорите срещат трудности при приемането и адаптирането към настъпващите промени. Когато трудностите в приемането на настъпващите промени станат прекомерни за психичния капацитет на един от двамата или и на двамата партньори, това води до емоционални кризи или до трайни и повтарящи се конфликтни отношения и теми. При тавтология на спорни въпроси настъпва застой в развитието на връзката. Системните конфликти и повтарящите се травматични теми в двойката провокират силни чувства на тъга, гняв, вина, умора, усещания за неразбиране и за нерефлексивност от страна на партноьора, разочарование, безсъние и раздразнение. В най- тежките случаи дълготрайните конфликти взаимоотношения ескалират до физическа агресия или до физически разпад на връзката – пълно прекратяване на отношенията. Голям процент от семейните двойки започват да се консултират със специалист по психично здраве именно в този етап, когато конфликтните отношения са стигнали своя апогей.

За повече информация – моля, свържете се с нас!