Дали системното влечение към интернет технологиите следва да се класифицира като зависимост или вид психично разстройство е обект на множество дебати и изследвания още от 80-те години. Множество проучвания показват, че има редица прилики в структурните промени, настъпващи в мозъка при системна употреба на интернет технологиите и при пристрастяване към синтетични вещества. Въпреки наличните емпирични данни, в съвременната международна класификация на болестите, се признава като психиатрично разстройство само зависимостта към интернет игрите. Тя се изразява в:

  • Симптоми на отнемане – тъга, безпокойство, раздразнителност или крайна ярост, когато играта е отнета от детето или е забранена от родителите
  • Толерантност, необходимост да прекарват повече време в игри, за да задоволят желанието
  • Невъзможност за намаляване на играта, неуспешни опити за спиране на играта
  • Отказване от друг вид дейности или пълна загуба на интерес към дейности, които преди са доставяли удоволствие на човекът, който играе компютърни игри
  • Продължаване на играта, въпреки осъзнаването на негативното влияние и проблемите
  • Подвеждане на членове на семейството или други относно времето, прекарано в игри
  • Използване на игри за облекчаване на негативни емоции и настроения, като вина, срам, безнадеждности други
  • Рисково поведение, изразено в застрашаване или загуба на работа или връзка поради игра

Съгласно международните критерии, диагнозата разстройство на интернет игрите може да се постави от психиатър, след покриване на поне пет или повече от изброените симптоми в рамките на година. По условие зависимостта може да включва игра в Интернет, т.е. с други лица или сам. Отвъд описаните критерии практиката при лица, зависими към компютърни игри, показва, че при тях се наблюдават също нарушения на циркадния ритъм (сън- бодърстване), смущения в паметта и вниманието, запускане на външния вид, загуба на реална представата за време, притъпяване на усещането за глад и за жажда, трудности при завършване на дадена дейност и неадекватно възприемане на реалността. Според някои автори компютърната зависимост обхваща прекомерно онлайн и/или офлайн използване на компютър, въпреки съзнаваните вреди като нарушаване на социалните навици и на когнитивните умения. В този смисъл се приема, че зависимостта към интернет технологиите може да се разглежда като подвид на обсесивно- компулсивното разстройство.

За повече информация – моля, свържете се с нас!